FLYPENGE
START DIT KRAV HER
KOMPENSATION FOR FLYPASSAGERER

I EU er der en forordning vedrørende flypassagerers rettigheder, nemlig EU-forordning 261/2004, som fastlægger bestemte rettigheder for passagerer i tilfælde af flyaflysning, langvarig forsinkelse eller boardingafvisning på grund af overbooking. Her er et overblik over nogle af de vigtigste punkter i denne forordning:

RING GRATIS 40 84 45 40

 1. Dækningsområde:
  • Gælder for alle afgange fra en lufthavn i et EU-land.
  • Gælder også for flyvninger fra et land uden for EU til en lufthavn i EU, hvis flyselskabet er baseret i EU.
 2. Aflysning:
  • Passagerer har ret til kompensation, medmindre de er blevet informeret om aflysningen mindst 14 dage før den planlagte afgang.
  • Kompensationsbeløbet varierer baseret på flyvningens distance:
   • €250 for flyvninger på op til 1.500 km.
   • €400 for intra-EU flyvninger over 1.500 km og for alle andre flyvninger mellem 1.500 km og 3.500 km.
   • €600 for flyvninger på over 3.500 km uden for EU.
   • RING GRATIS 40 84 45 40
 3. Langvarig forsinkelse:
  • Passagerer har ret til kompensation, hvis forsinkelsen er på 3 timer eller mere og skyldes årsager inden for flyselskabets kontrol. Kompensationsbeløbene svarer til dem ved aflysning.
 4. Boardingafvisning på grund af overbooking:
  • Hvis en passager nægtes boarding på grund af overbooking, har vedkommende ret til kompensation svarende til beløbene nævnt ovenfor for aflysninger.
 5. Ret til bistand:
  • Ved forsinkelser på over 2 timer, aflysninger eller boardingafvisning har passagererne også ret til forplejning (mad og drikke), to gratis telefonopkald eller e-mails, og om nødvendigt gratis hotelovernatning samt transport mellem lufthavnen og hotellet.
 6. Ekstraordinære omstændigheder:
  • Hvis en forsinkelse eller aflysning skyldes ekstraordinære omstændigheder, som flyselskabet ikke kunne have undgået (f.eks. ekstremt dårligt vejr, strejker, sikkerhedsspørgsmål), er flyselskabet ikke forpligtet til at betale kompensation. Dog skal de stadig tilbyde bistand som forplejning og indkvartering.
 7. Klage:
  • Hvis du mener, at dine rettigheder ikke er blevet overholdt, kan du indgive en klage til det nationale tilsynsorgan i det land, hvor overtrædelsen fandt sted.
  • RING GRATIS 40 84 45 40

Dette er et generelt overblik over rettighederne. Der kan være yderligere nuancer og detaljer i reglerne, så det er altid en god ide at konsultere den fulde tekst i forordningen eller søge rådgivning ved tvivlsspørgsmål.