VALUTA DOLLAR

VALUTA, Historien om US dollar (USD) begynder i 1792, da den amerikanske regering vedtog at etablere en national valuta. I løbet af det 19. århundrede blev US dollar etableret som en førende valuta på verdensmarkedet, især på grund af den amerikanske økonomiske vækst og udvidelse af landets grænser.

Under Anden Verdenskrig blev US dollar anerkendt som den dominerende valuta på verdensplan, da de allierede styrker brugte den som deres fælles valuta til at finansiere krigsindsatsen. Efter krigen blev US dollar også anvendt som den vigtigste valuta i Bretton Woods-systemet, der regulerede de internationale økonomiske relationer i mange år.

I 1971 besluttede USA at ophæve guldstandarden for US dollar, hvilket gjorde den til en såkaldt fiat-valuta, der blev støttet af regeringens forpligtelser i stedet for en bestemt mængde guld. I de følgende årtier vedvarede US dollars status som den dominerende valuta på verdensplan, især som følge af den amerikanske økonomiske styrke og den globale efterspørgsel efter amerikanske varer og tjenester.

I dag bruges US dollar som officiel valuta i USA og er også en af de mest populære valutaer til international handel og investeringer. Det anvendes også som reservevaluta af mange lande og centralbanker verden over. US dollars rolle som en af verdens førende valutaer har gjort den til en central del af den globale økonomi og har bidraget til at styrke amerikansk økonomisk magt og politisk indflydelse på verdensplan.

VALUTA

Dollar (repræsenteret ved dollartegnet$) er en møntenhed, der anvendes i mange lande, protektorater og selvstyre-områder i verden. Den amerikanske dollar er den mest kendte og mest udbredte møntenhed i verden.

Navnets oprindelse

For en beskrivelse af oprindelsen af dollartegnet, se artiklen herom.

Navnet dollar er relateret til møntenhederne Tholar i BöhmenThaler eller Taler i TysklandDaalder i Holland og Daler i DanmarkSverige og Norge. Det kommer af det tyske Thal (eller i dag Tal), der betyder dal.

Disse møntenheder har alle deres oprindelse i en mønt, som fra 1518 blev udmøntet i Joachimstal i Bøhmen af de lokale grever. Se artiklen daler for en nærmere beskrivelse.

Nationer, der anvender dollar som valuta